Αποχώρησε από το πρωτάθλημα η Θύελλα

Ανακοίνωση της ΕΠΣ Θεσπρωτίας για την ομάδα της Θύελλας Γκρίκας/Ψάκας.

 

Αποχώρηση σωματείου από το Πρωτάθλημα

Σας ενημερώνουμε ότι το σωματείο ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ δήλωσε εγγράφως ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στον προγραμματισμένο αγώνα Πρωταθλήματος της 5/03/2022 με το σωματείο ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ.
Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ του σωματείου ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ και στο σωματείο ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, που προβλέπονται από τον ΚΑΠ από την Προκήρυξη της ΕΠΣ Θεσπρωτίας, με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΄Ενωσης.
ΕΠΣ Θεσπρωτίας

P