Αρχίζει η καταγραφή των αθλητικων εγκαταστάσεων

Στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων…

(έτσι ώστε να διαβιβαστεί στα σωματεία) το απογραφικό έντυπο των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Μέσω αυτού όλα τα αθλητικά σωματεία που χρησιμοποιούν αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία αυτών. Μάλιστα τα σωματεία θα πρέπει να συμπληρώσυν αυτό το έγγραφο είτε οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητες, είτε τις νοικιάζουν ή ακόμα και αν τους εχουν παραχωρηθεί δωρεάν.

*insport.gr

P