Πρόγραμμα & Αποτελέσματα Α’ ΕΠΣΔΑ 2020-21

58 προβολές
Print Friendly, PDF & Email

Πρόγραμμα & Αποτελέσματα Α’ ΕΠΣΔΑ 2020-21

Αγωνιστική 1η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Αγωνιστική 2η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 3η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Αγωνιστική 4η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 5η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Αγωνιστική 6η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Αγωνιστική 7η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Αγωνιστική 8η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Αγωνιστική 9η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Αγωνιστική 10η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Αγωνιστική 11η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Αγωνιστική 12η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Αγωνιστική 13η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Αγωνιστική 14η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Αγωνιστική 15η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Αγωνιστική 16η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Αγωνιστική 17η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Αγωνιστική 18η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 19η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Αγωνιστική 20η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Αγωνιστική 21η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Αγωνιστική 22η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Αγωνιστική 23η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Αγωνιστική 24η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ν. Περάμου

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 25η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μαγούλας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Καματερού

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Αγωνιστική 26η Αγωνιστική
Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γκόρυτσας

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. "Φράγκειο"

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Α' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Α' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης