Πρόγραμμα & Αποτελέσματα Β’ ΕΠΣΔΑ 2020-21

131 προβολές

Πρόγραμμα & Αποτελέσματα Β’ ΕΠΣΔΑ 2020-21

Αγωνιστική 1η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 2η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Αγωνιστική 3η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Αγωνιστική 4η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 5η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Αγωνιστική 6η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 7η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 8η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Αγωνιστική 9η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Αγωνιστική 10η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Αγωνιστική 11η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Αγωνιστική 12η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 13η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Αγωνιστική 14η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Αγωνιστική 15η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Αγωνιστική 16η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Αγωνιστική 17η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 18η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 19η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 20η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 21η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 22η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 23η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Αγωνιστική 24η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Αγωνιστική 25η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Νεόκτιστων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Ακράτητου

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Αγωνιστική 26η Αγωνιστική
Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Γ. Ρουμελιώτης

Β' ΕΠΣΔΑ
Στάδιο Φυλής

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Πανοράματος

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Παραλίας

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Μεγάρων

Β' ΕΠΣΔΑ
Γηπ. Δύναμης

  • P