• Δεν πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Θύαμι

    469 προβολές
  • Η Γενική Συνέλευση του Θύαμι Καστρίου δεν πραγματοποιήθηκε τελικά χθες λόγω μη απαρτίας…

    …και έτσι ήταν αδύνατο να συσταθεί νέο διοικητικό συμβούλιο.

    Έτσι, αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να οριστεί νέα Γενική Συνέλευση στο Καστρί.

    • P