Εκλογές στον Αθλητικό Όμιλο Μαζαρακιάς

Ο Α.Ο.Μ. προχωρά σε εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αποφασίστηκε στην Γενική Συνέλευση της ομάδας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 Μαιου 2018, στις 19:00, στα γραφεία του πολιτιστικού συλλόγου.

Διαβάστε αναλυτικά το απόσπασμα από τα πρακτικά της Γ.Σ.. 

Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
“Καλούνται τα μέλη του Αθλητικού Ομίλου Μαζαρακιάς σε Γενική Συνέλευση με θέμα την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στις 20/5/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 στα γραφεία του πολιτιστικού συλλόγου Μαζαρακιάς.
Αιτήσεις και πληροφορίες για υποβολή υποψηφιότητας από τον Μπίνα Βασίλειο, τηλέφωνο 697 770 1172 ή τον Μάντη Ευθύμιο τηλέφωνο 694 25 58 924.
Λήξη ημερομηνίας υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται η Παρασκευή 18/5/2018.
Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι ταμειακός εντάξει. Αντίτιμο εγγραφής παλαιών και νέων μελών ορίζεται το ποσό των 10 ευρώ.”

ο Πρόεδρος                                                          ο Γραμματέας
Μπίνας Βασίλειος                                              Τσέπης Βασίλειος

P