• Ενίσχυση στα σωματεία της Θεσπρωτίας που κατέχουν την Ειδ. Αθλ. Αναγνώριση

    624 προβολές
  • Όπως γνωστοποίησε η Γ.Γ.Α….

    …τα σωματεία –που έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους έως και 10/12/2020 και έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο Αγωνιστικό μέρος και για όσα Αθλήματα κατέχουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 5462/10.12.2020 – θα λάβουν την έκτακτη Οικονομική  επιχορήγηση.
    Αναλυτικά τα σωματεία της Π.Ε. Θεσπρωτίας:

    • P