ΕΠΟ: Απαίτηση πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων

Όπως ενημέρωσε η Ε.Π.Ο. τις κατά τόπους Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

Από αυτή την μεταγραφική περίοδο και για κάθε κίνηση (Μεταγραφή – Αποδέσμευση – Υποσχετική – Πρώτη Εγγραφή) με την κατάθεση της Αίτησης Μεταβολών ποδοσφαιριστή απαιτείται από την πλευρά του εκάστοτε ποδοσφαιριστή και η κατάθεση εγγράφου που ονομάζεται «ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής (σε Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα). Σε εφαρμογή του νέου σχετικού Ευρωπαϊκού κανονισμού (GDPR).

Το Τμήμα Μητρώου Δελτίων Ε.Π.Ο. δεν θα εκδίδει Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας σε ποδοσφαιριστές που δεν αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Ε.Π.Ο. και ΕΠΣΘ.

– Μάλιστα, με βάση τα προβλεπόμενα, η δήλωση αυτή θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη των Ενώσεων (μέλη σωματείων, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, παρατηρητές αγώνων και διαιτησίας, προπονητές, κλπ).

Χωρίς την πράξη αυτή καμία αίτηση ή διαδικασία δε θα γίνεται δεκτή και δε θα διεκπεραιώνεται από την ΕΠΣ Θεσπρωτίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την Πράξη Συναίνεσης.

P