• ΕΠΣΘ: Υποχρεωτική η «κάρτα υγείας αθλητή»

  162 προβολές

  Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας…

  …σχετικά με την «κάρτα υγείας αθλητή».
  Αναλυτικά:

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΚΔΟΣΗ «ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ» ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

  Με την από 03-08-2018 κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού θεσπίστηκε η Κάρτα Υγείας Αθλητή για όλες τις Ομοσπονδίες, η οποία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ στις προπονήσεις και στους αγώνες (προσκομίζεται υποχρεωτικά στον διαιτητή του αγώνα, μαζί με το δελτίο ιδιότητας ποδοσφαιριστή.)

  Βρίσκεται στην κατοχή του ποδοσφαιριστή, αποτελεί προσωπικό του στοιχείο, είναι αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και ισχύει για ένα (1) έτος.

  Η Κάρτα Υγείας Αθλητή  θα εκδίδεται μόνον ύστερα από τις παρακάτω  υποχρεωτικές εξετάσεις: α) Κλινική εξέταση β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

  Η Κάρτα Υγείας  Αθλητή θα εκδίδεται  από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Ή Ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων που κατέχουν πιστοποίηση Ε.Κ.Α.Ε. .

  Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή θα επικολλάται φωτογραφία του αθλητή,    η     οποία θα φέρει επάνω υποχρεωτικά και τη σφραγίδα του γιατρού και θα αναγράφονται  τα κάτωθι στοιχεία:  α) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή   β) Έτος γέννησης γ)  Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας   δ) ΑΜΚΑ    ε)  Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα  (προπονήσεις και αγώνες) και  βεβαίωση  – υπογραφή  ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή Υπουργική απόφαση.

  Η καταληκτική ημερομηνία έναρξης της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ στους αγώνες και στις προπονήσεις ορίστηκε η 31η  Ιουλίου 2019.

  Μπορείτε να την εκτυπώσετε εδώ
  ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

  Print Friendly, PDF & Email
 • Προτεινόμενο
  Προτεινόμενο
  Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλίσουν οι σύλλογοι άδεια. Υποχρεωτική είναι…