• ΕΠΣΘ: Μέχρι την Τετάρτη οι δηλώσεις σημμετοχής

  256 προβολές

  Μέχρι την Τετάρτη 11/9 και ώρα 15:οο οι δηλώσεις συμμετοχής…

  …για το νέο ενιαίο πρωτάθλημα της ΕΠΣΘ Θεσπρωτίας 2019-20.

  Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΣ προς τις ομάδες:

  Η Ένωση ενημερώνει τα σωματεία της, που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν
  να λάβουν μέρος στα Πρωτάθλημα Α΄ Ενιαίας Ερασιτεχνικής Κατηγορίας,
  αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή ΔΗΛΩΣΗ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε ειδικό έντυπο που σας αποστέλλουμε και Παραχωρητήριο για
  τη χρήση του γηπέδου, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 11/09/2019 και ώρα 15.00΄.
  Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας, Σύνθεση
  Δ.Σ. του Σωματείου και το Συνυποσχετικό Διαιτησίας /Δήλωση υπογεγραμμένο από
  τον Νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου /Ομάδας περί της αποδοχής του
  Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων των οδηγιών και των αποφάσεων
  FIFA, UEFA και ΕΠΟ (άρθρο 2 , παρ. 3 α εδ. Ιγ του Καταστατικού της ΕΠΟ ), νόμιμα
  επικυρωμένο. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία
  δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
  Τα Σωματεία στη δήλωση συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν email ή
  και αριθμό FAX. Για κάθε αλλαγή email ή και αλλαγή fax, θα ενημερώνεται
  υποχρεωτικά και άμεσα η ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
  Πράξη συναίνεσης ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την
  επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεωρημένη από Κ.Ε.Π., ή
  Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής τους (εφόσον δεν έχει κατατεθεί).

  Η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας και ο τρόπος διεξαγωγής
  του, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019 – 2020 , θα σας γνωστοποιηθεί μετά την
  απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των σωματείων – μελών της ΕΠΣ
  Θεσπρωτίας , την Δευτέρα 16/09/2019 και την υποβολή των δηλώσεων
  συμμετοχής.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται και επισυνάπτονται:
  1.Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 2019 – 2020
  2.Σύνθεση Δ.Σ. του Σωματείου
  3.Παραχωρητήριο για την χρήση του γηπέδου (από τους Δήμους για τα γήπεδα που
  ανήκουν στους Δήμους ή από άλλο φορέα ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτη).
  4.Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο
  του Σωματείου (όπως αναφέρεται παραπάνω).
  5.Πράξη Συναίνεσης ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την
  επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως αναφέρεται
  παραπάνω).

  Print Friendly, PDF & Email
 • Προτεινόμενο
  Προτεινόμενο
  Στην αλλαγή της ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης του πρωταθλήματος... ...της…