• ΕΠΣΘ: Μέχρι την Τετάρτη οι δηλώσεις σημμετοχής

  445 προβολές
 • Μέχρι την Τετάρτη 11/9 και ώρα 15:οο οι δηλώσεις συμμετοχής…

  …για το νέο ενιαίο πρωτάθλημα της ΕΠΣΘ Θεσπρωτίας 2019-20.

  Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΣ προς τις ομάδες:

  Η Ένωση ενημερώνει τα σωματεία της, που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν
  να λάβουν μέρος στα Πρωτάθλημα Α΄ Ενιαίας Ερασιτεχνικής Κατηγορίας,
  αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή ΔΗΛΩΣΗ
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε ειδικό έντυπο που σας αποστέλλουμε και Παραχωρητήριο για
  τη χρήση του γηπέδου, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 11/09/2019 και ώρα 15.00΄.
  Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας, Σύνθεση
  Δ.Σ. του Σωματείου και το Συνυποσχετικό Διαιτησίας /Δήλωση υπογεγραμμένο από
  τον Νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου /Ομάδας περί της αποδοχής του
  Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων των οδηγιών και των αποφάσεων
  FIFA, UEFA και ΕΠΟ (άρθρο 2 , παρ. 3 α εδ. Ιγ του Καταστατικού της ΕΠΟ ), νόμιμα
  επικυρωμένο. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία
  δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
  Τα Σωματεία στη δήλωση συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν email ή
  και αριθμό FAX. Για κάθε αλλαγή email ή και αλλαγή fax, θα ενημερώνεται
  υποχρεωτικά και άμεσα η ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
  Πράξη συναίνεσης ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την
  επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεωρημένη από Κ.Ε.Π., ή
  Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής τους (εφόσον δεν έχει κατατεθεί).

  Η Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας και ο τρόπος διεξαγωγής
  του, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019 – 2020 , θα σας γνωστοποιηθεί μετά την
  απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των σωματείων – μελών της ΕΠΣ
  Θεσπρωτίας , την Δευτέρα 16/09/2019 και την υποβολή των δηλώσεων
  συμμετοχής.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται και επισυνάπτονται:
  1.Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 2019 – 2020
  2.Σύνθεση Δ.Σ. του Σωματείου
  3.Παραχωρητήριο για την χρήση του γηπέδου (από τους Δήμους για τα γήπεδα που
  ανήκουν στους Δήμους ή από άλλο φορέα ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτη).
  4.Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο
  του Σωματείου (όπως αναφέρεται παραπάνω).
  5.Πράξη Συναίνεσης ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την
  επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως αναφέρεται
  παραπάνω).

  • P