ΕΠΣΘ: Παράταση στην πρόσληψη προπονητή για τις μικτές

Μέχρι την Τετάρτη 18/9 η υποβολή των δικαιολογητικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας προκηρύσσει δύο (2 ) θέσεις προπονητή Ποδοσφαίρου, για την κάλυψη των αναγκών των Μικτών Ομάδων της για την Ποδοσφαιρική περίοδο 2019 – 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη Προπονητές, καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας, μέχρι την Τετάρτη
18 Σεπτεμβρίου 2019 , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Αντίγραφο διπλώματος Προπονητή , τουλάχιστον UEFA B ΄ και να είναι σε ισχύ
4. Βιογραφικό Σημείωμα
5. Να είναι κάτοικος Νομού Θεσπρωτίας

΄Οποιος επιλεγεί θα προσκομίσει υποχρεωτικά και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α.
Η πρόσληψη θα γίνει για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2019 μέχρι Ιούνιο 2020 , δεκάμηνη σύμβαση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Ο.
Η Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει άγονη την προκήρυξη αυτή και να προβεί σε νέα με διαφορετικούς όρους, εάν εκτιμήσει ότι με τη διαδικασία αυτή δεν καλύπτονται οι προδιαγραφές κάλυψης των αναγκών των Μικτών Ομάδων μας.”

P