• Για τις 24/6 ορίστηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Θεσπρωτίας

  404 προβολές
 • Στις 24 Ιουνίου η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΘ

  …  όπου θα τεθούν υπό κρίση ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός της διοίκησης.

  ΠΡΟΣ:
  Όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
  Έχοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας και την από 11/21.05.2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της,
  ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της ΕΠΣ Θεσπρωτίας την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα του restaurant – cafe «Alea» στο 2ο χιλιόμετρο Ηγουμενίτσας – Δρεπάνου, με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές και τον ΕΟΔΥ .
  Θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1)Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα έπειτα από την παρέλευση μίας (1) ώρας μετά την πρώτη, με την ίδια ημερήσια διάταξη στον ίδιο τόπο. Δεν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γ.Σ, εκτός αν το θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία.
  2) Ορισμός του Προέδρου της ΕΠΣ Θεσπρωτίας ως προέδρου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
  3) Εκλογή τριών (3) Γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.
  4) Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού 2019-2020
  5) Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2019 – 2020
  6) Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού
  7) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  8) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού
  9) Έγκριση Προϋπολογισμού του επόμενου έτους
  10) Λήψη αποφάσεων σε τυχόν προτάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ.Θ. που δεν αφορούν σε τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού της.
  11) Κάθε Σωματείο-Μέλος της Ένωσης εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που να έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

  15) Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για τη νομιμοποίησή τους πρέπει να κατατεθούν στην Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00΄.


  Για την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ                       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

  • P