• H προκήρυξη του κυπέλλου της ΕΠΣ Θεσπρωτίας 2019-20

  401 προβολές
 • Διαβάστε αναλυτικά:

  Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας, αφού έλαβε  υπόψη:
  α) Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία
  β) Το ισχύον καταστατικό της Ένωσης και της ΕΠΟ
  γ) Τις διατάξεις των κανονισμών αγώνων (Κ.Α.Π), του Πειθαρχικού Κώδικα όπως ισχύει σήμερα,
  δ) Τις διατάξεις των κανονισμών της ΕΠΟ
  ε) Τις διατάξεις των κανόνων και κανονισμών παιχνιδιού όπως ισχύει σήμερα
  στ) Την υπ΄αριθμ. 3/ 23-08-2019 απόφαση της Ε.Ε. της Ένωσης και

  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
  Την διοργάνωση της πρώτης φάσης των αγώνων ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ περιόδου 2019 – 2020 των Σωματείων της, με τους εξής όρους:
  Άρθρον 1 ον
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1) Στους αγώνες συμμετέχουν υποχρεωτικά:
  α) Όλες οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Π.Ο.),
  β) Όλα τα Σωματεία που ανήκουν στην Α΄ Ενιαία Ερασιτεχνική Κατηγορία , νεοσυσταθείσες
  και επανασυσταθείσες.
  2) Όλα τα προαναφερόμενα σωματεία που θα συμμετάσχουν στους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ πρέπει να καταθέσουν στην Ε.Π.Σ.Θ. την συνημμένη δήλωση συμμετοχής μέχρι
  την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15.00΄ στα γραφεία της Ένωσης.
  3) Δεν θα κατατεθεί παράβολο συμμετοχής γιατί καλύπτεται από την κατάθεση του παράβολου
  συμμετοχής του πρωταθλήματος.
  4) Στη δήλωση συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιηθούν τα χρώματα του σωματείου
  όπως αυτά ορίζονται στο Καταστατικό του καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιηθεί ως
  έδρα, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του ΚΑΠ.
  5) Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Ένωσης,
  μαζί με την κλήρωση του πρωταθλήματος σε ημέρα και ώρα που θα σας γνωστοποιηθεί
  εγκαίρως και με το σύστημα της μιας και μοναδικής κλήρωσης μέχρι την ανάδειξη της
  Κυπελλούχου ομάδος. Προς αποφυγή υπονοιών, ο σχετικός πίνακας που θα στηριχθεί η μια
  και μοναδική κλήρωση θα απονεμηθεί στα σωματεία πριν την έναρξη της κλήρωσης. Στη
  Φάση των προημιτελικών και ημιτελικών, οι αγώνες θα είναι διπλοί, με τους πρώτους
  αγώνες να γίνονται όπως εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα.

  2

  Άρθρον 2 ον
  ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
  1) Οι αγώνες θα ορισθούν από την Επιτροπή του Κυπέλλου και σύμφωνα με τα χρονικά κενά που
  θα υπάρξουν.
  2) Οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών θα διεξάγονται με το σύστημα απλών
  συναντήσεων αποκλεισμού σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του ΚΑΠ, εκτός των
  προημιτελικών και των ημιτελικών αγώνων οι οποίοι θα είναι διπλοί.
  Στην περίπτωση των μονών αγώνων (Α΄& Β΄Φάση) που θα έχουμε ισόπαλο αποτέλεσμα,
  εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπει σχετικό άρθρο του ΚΑΠ, δηλαδή ακολουθείται η
  διαδικασία παράτασης και πέναλτι αν χρειασθεί.
  Στην περίπτωση των διπλών αγώνων (Γ΄& Δ΄Φάση) που θα έχουμε ισοβαθμία (υπολογίζοντας
  το πλεονέκτημα της εκτός έδρας νίκης), εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπει σχετικό
  άρθρο του ΚΑΠ, δηλαδή ακολουθείται στο δεύτερο παιγνίδι η διαδικασία παράτασης και
  πέναλτι αν χρειασθεί.
  3) Σε κάθε ζεύγος η πρώτη κληρωθείσα ομάδα θα είναι και γηπεδούχος.
  4) Ο τελικός αγώνας για την ανάδειξη της Κυπελλούχου ομάδας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό
  Στάδιο Ηγουμενίτσας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης του Εθνικού Σταδίου, η Επιτροπή
  Κυπέλλου θα αποφασίσει σχετικά.
  Άρθρον 3 ον
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΓΗΠΕΔΑ –ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ- ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1) Μετά την κλήρωση θα βγει το πρόγραμμα με την ημερομηνία διεξαγωγής των
  αγώνων, την ώρα έναρξής τους, το γήπεδο που θα διεξαχθούν οι αγώνες και η ομάδα που θα
  είναι γηπεδούχος.
  2) Οι αγώνες που αναβάλλονται εξ αιτίας καιρικών συνθηκών ή διακόπτονται ή άλλων εκτάκτων
  συμβάντων, εφ΄ όσον αποφασιστεί επανάληψη του αγώνα θα διεξάγονται μέσα σε 15 μέρες
  από την αναβολή ή διακοπή τους εκτός και αν δεν υπάρχουν ημερομηνίες λόγω του
  προγράμματος του πρωταθλήματος.
  3) Στην ίδια 15ήμερη χρονική προθεσμία θα διεξάγονται οι αγώνες και σε
  περίπτωση νέας αναβολής τους εκτός και αν δεν υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο ή
  διαθέσιμη ημερομηνία.
  4) Η περίπτωση του «ακατάλληλου γηπέδου» αντιμετωπίζεται όπως ορίζει το σχετικό άρθρο του
  Κ.Α.Π.
  5) Αλλαγή της έδρας διεξαγωγής του αγώνα δεν επιτρέπεται, εκτός και αν
  υπάρξουν έκτακτες ανάγκες (π.χ. μη δυνατότητα χρήσης του γηπέδου)
  6) Σωματείο που δεν θα κατέλθει να αγωνιστεί σε προγραμματισμένο αγώνα του ή
  αποχωρήσει από το θεσμό εκτός των προβλεπόμενων από τον Κ.Α.Π. ποινών θα του
  επιβάλλεται και χρηματική ποινή ύψους 200,00 € και θα αποκλείεται από τη συνέχεια του
  κυπέλλου. Σωματείο που θα ενημερώσει έγκαιρα για την αδυναμία συμμετοχής του σε
  αγώνα και συγκεκριμένα τουλάχιστον πέντε εικοσιτετράωρα πριν από την έναρξη του
  αγώνα, το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο θα είναι 80,00 €.

  3

  Άρθρον 4 ον
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
  1) Στην διάρκεια όλων των αγώνων του Κυπέλλου δεν ισχύουν οι περιορισμοί στις ηλικίες των
  ποδοσφαιριστών.
  2) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει
  συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται
  απώλεια του αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα
  στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών Ομάδων. Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των
  ποδοσφαιριστών που αποκτούν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες λαμβάνεται
  υπόψη η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών (από την ημέρα των γενεθλίων των 14
  ετών και μετά).
  Ο έλεγχος ανήκει στον διαιτητή του αγώνα, ο οποίος υποχρεούται να απαγορεύει τη
  συμμετοχή ποδοσφαιριστών για όλες τις ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής.
  Σε περίπτωση άρνησης ή πλημμελούς ελέγχου εκ μέρους του διαιτητή τότε αυτός τιμωρείται
  με την ποινή του μη ορισμού του σε αγώνες για διάστημα δύο (2) μηνών.
  3) Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν
  στον διαιτητή:
  α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή,
  β) Την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ για κάθε αγωνιζόμενο, η οποία ισχύει για ένα έτος από τη
  θεώρησή της, γίνεται από καρδιολόγο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του
  άρθρου 33 του Ν. 2725/99, πρέπει δε να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.
  γ) Δελτίο πιστοποίησης του προπονητή της ομάδας εφ΄όσον υποχρεούται το σωματείο σε
  πρόσληψη προπονητή.
  Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα χωρίς τα παραπάνω
  δικαιολογητικά, ο δε διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή
  για τον οποίο δεν πληρούνται οι προυποθέσεις αυτές.
  Παράβαση των παραπάνω επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις σχετικές διατάξεις
  του Κ.Α.Π., σε περίπτωση διατύπωσης και παραδοχής ένστασης.
  4) Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τρόπου απόδειξης της υγείας των
  ποδοσφαιριστών, όπως και του χρόνου ισχύος των δελτίων υγείας, σε περίπτωση που
  αποφασιστούν διαφοροποιήσεις από την εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.
  Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις
  των πιο πάνω δικαιολογητικών.
  Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων
  υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή συμπλήρωση
  του Φ.Α.
  Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων
  ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν τνα τα
  ζητήσουν σ΄αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης
  ένστασης πλαστοπροσωπίας.
  5) Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον
  πάγκο των αναπληρωματικών του διπλωματούχου προπονητή που δεν παρέδωσε το δελτίο
  πιστοποίησης που του εξέδωσε η Ε.Π.Σ.Θ. Καμία άλλη ταυτότητα δεν θα γίνεται αποδεκτή για
  την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.
  6) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ώρου σε δύο αγώνες του σωματείου
  που ανήκει. Ο υπολογισμός του 24ώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του

  4

  ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν από την έναρξη του
  δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα
  αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στον Κ.Α.Π.
  7) Διαιτητές εν ενεργεία ή μη, εγγεγραμμένοι σε συνδέσμους, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν
  ως ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική με τις
  προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής ένστασης.
  8) Διπλωματούχοι προπονητές, οι οποίοι κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή τη
  διάρκεια αυτής, έλαβαν ταυτότητα προπονητή από την Ε.Π.Σ.Θ. ή την Ε.Π.Ο. δεν έχουν
  δικαίωμα να μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες. Τυχόν δε συμμετοχή τους
  αποτελεί αντικανονική συμμετοχή, εφαρμοζόμενης της διάταξης της παρ. 11 του άρθρου 23
  του Κ.Α.Π. Επίσης δεν μπορεί να ανακληθεί η ταυτότητα του διπλωματούχου προπονητή που
  έλαβε κατά τις προϋποθέσεις του Κ.Α.Π. ύστερα από αίτησή του ή αίτηση της ομάδας, με την
  οποία έχει συμβληθεί στην ίδια ποδοσφαιρική περίοδο, για να μετέχει ως ποδοσφαιριστής σε
  αγώνες.
  9) Απαγορεύεται η είσοδος σε αγωνιστικούς χώρους και η συμμετοχή σε αγώνα φυσικού
  προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εκπροσώπου, προπονητή
  κ.λ.π.). Τυχόν συμμετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρμόζεται η
  διάταξη της παραγρ.11 του άρθρου 23 του Κ.Α.Π.
  10) Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, των οποίων η άδεια παραμονής
  του στη χώρα μας έχει λήξει, όπως αυτή φαίνεται από το δελτίο των ατομικών τους στοιχείων,
  διαφορετικά η τυχόν συμμετοχή είναι αντικανονική. Ο διαιτητής κάθε αγώνα οφείλει να είναι
  εφοδιασμένος με την προκήρυξη του πρωταθλήματος του αγώνα που διευθύνει και
  υποχρεούται στην προσεκτική παρατήρηση της έναρξης και λήξης ισχύος των αθλητικών
  δελτίων των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και εφόσον προκύπτει ότι δεν καλύπτεται η
  συμμετοχή τους, απαγορεύει την αναγραφή τους στο φύλλο αγώνα, ενημερώνοντας σχετικά
  τις ομάδες.
  11) Οι ποινές σε αξιωματούχους που έχουν τιμωρηθεί ισχύουν σε όλα τα πρωταθλήματα
  (ανδρών, κύπελλο) όταν αφορούν ημερολογιακές ημέρες , ενώ ισχύουν στο πρωτάθλημα που
  επιβλήθηκαν (ανδρών και κύπελλο) όταν αφορούν ποινές αγωνιστικών ημερών.
  Άρθρον 5 ον
  ΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
  Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων Κυπέλλου θα οριστεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος
  και Κυπέλλου .

  Άρθρον 6 ον

  ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ- Φ.Α.- ΜΠΑΛΕΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
  1) Τα γηπεδούχα σωματεία, με την αποδοχή της παρούσας προκήρυξης, εκχωρούν στην Ε.Π.Σ.Θ την
  υποχρέωσή τους και εξουσιοδοτούν αυτήν να προβαίνει, για λογαριασμό τους, στην έκδοση της
  άδειας τέλεσης των αγώνων τους.
  2) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής
  πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε
  αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του.
  3) Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να
  διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται με απόφαση των

  5

  αρμόδιων οργάνων της Ε.Π.Σ.Θ. οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. και τον Πειθαρχικό Κώδικα της
  Ε.Π.Ο. κυρώσεις.
  4) Η κλήτευση των σωματείων και των φυσικών προσώπων στα πειθαρχικά όργανα της Ένωσης, για την
  επιβολή των προβλεπόμενων στον Κ.Α.Π. και Π.Κ. ποινών γίνεται παραδεκτή με τηλεφωνική κλήση (ή
  με Φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ενημέρωση του υπεύθυνου του ενδιαφερόμενου σωματείου
  (όπως έχει καθοριστεί στη δήλωση συμμετοχής του σωματείου) είτε εγκαλούμενο είναι το σωματείο,
  είτε ποδοσφαιριστής, παράγοντας ή φίλαθλός του.
  Οι τυχόν απολογίες και τα υπομνήματα των εγκαλούμενων, υποβάλλονται γραπτά μέσα σε δύο (2)
  ημέρες από την κλήτευση.
  5) Αναφορικά με την διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινές, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.
  ερασιτεχνών πρωταθλημάτων και του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.
  6) Για κάθε αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, θα
  συντάσσεται από τον Διαιτητή το σχετικό φύλλο Αγώνα, με στυλό διαρκείας ή μελάνης, σε
  τρία (4) αντίγραφα και σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου του Κ.Α.Π.
  7) Οι μπάλες για κάθε αγώνα, το φαρμακευτικό υλικό που πρέπει να έχουν οι
  ομάδες μαζί τους και η ώρα προσέλευσής τους στο γήπεδο, ορίζονται σαφώς από σχετικό
  άρθρο του Κ.Α.Π.
  Άρθρον 7 ον
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧ/ΣΗ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  1) Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος
  Ερασιτεχνών, ανήκει στην Ε.Π.Σ.Θ. που είναι η διοργανώτρια των αγώνων της 1ης Φάσης,
  αλλά και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του ΚΑΠ.
  2) Τα έξοδα των αγώνων του Κυπέλλου βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο ενώ τα έξοδα του
  τελικού αγώνα Κυπέλλου βαρύνουν εξ΄ ίσου και τα δύο Σωματεία
  3) Η Ε.Π.Σ.Θ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του
  Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών και για την τοποθέτηση διαφημίσεων στα γήπεδα στα
  οποία αυτοί διεξάγονται στην 1η Φάση.
  4) Στην 1η Φάση των αγώνων, δηλαδή σ’ αυτούς που γίνονται μέσα στην δική μας περιφέρεια,
  οι ομάδες κινούνται με δικά τους έξοδα.
  Άρθρον 8 ον
  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  1) Ο Πειθαρχικός Έλεγχος των σωματείων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών
  ασκείται σε πρώτο βαθμό από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Θ. και σε δεύτερο βαθμό,
  μετά από προσφυγή των ενδιαφερομένων από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο.
  2) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών επιτρέπεται η υποβολή
  ενστάσεων για όσες περιπτώσεις προβλέπει το σχετικό άρθρο και διατάξεις
  του Κ.Α.Π.
  3) Οι νόμιμα υποβαλλόμενες ενστάσεις θα εκδικάζονται από την αρμόδια
  Επιτροπή της διοργανώτριας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων του Κ.Α.Π.
  ΚΑΙ ΤΟΥ Πειθαρχικού Κώδικα.
  Άρθρον 9 ον
  ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
  1) Η διοργανώτρια θα απονείμει στην Κυπελλούχο ομάδα αναμνηστικό Κύπελλο και 25
  μετάλλια που θα επιδοθούν στους ποδοσφαιριστές που θα είναι δηλωμένοι στο Φ.Α. του

  6

  τελικού και στους Προπονητές τους. Απονομή ισαρίθμων μεταλλίων θα γίνει και στην
  αντίπαλη ομάδα που έχασε τον αγώνα στους διαιτητές του αγώνα θα επιδοθούν
  αναμνηστικά μετάλλια ή πλακέτες.
  2) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι
  αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα
  μετάλλια με πρώτη την ομάδα που ηττήθηκε και δεύτερη τη νικήτρια ομάδα. Οι
  ποδοσφαιριστές που δεν θα πειθαρχήσουν σε αυτή την υποχρέωση εφ’ όσον αποδειχθεί
  υπαιτιότητα του Σωματείου και της Διοίκησής του τιμωρούνται κατά την κρίση της
  διοργανώτριας επιβάλλοντας τις ποινές που προβλέπονται από το σχετικό άρθρο του ΚΑΠ.
  Άρθρον 10 ον
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  1) Αυτή η προκήρυξη είναι ταυτόχρονα πρόσκληση και πρόταση της διοργανώτριας προς τα
  Σωματεία της, για την κατάρτιση μεταξύ τους σύμβασης για την συμμετοχή και διεξαγωγή
  των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών με τους όρους που περιλαμβάνονται σε
  αυτήν.
  2) Η σύμβαση αυτή ολοκληρώνεται πλήρως με την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής, στην
  οποίαν περιλαμβάνεται ο όρος της ανεπιφύλακτης αποδοχής της Προκήρυξης.
  3) Οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στο νομικό πλαίσιο που προσδιορίζει τους όρους της
  παρούσας, είναι αυτοδικαίως αποδεκτή και θα ισχύσει, όπως ορίζουν οι διατάξεις του νέου
  Νομοθετήματος ή Κανονισμού που θα προβλέπει την μεταβολή αυτή.
  4) Με την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής τα σωματεία συμφωνούν, αποδέχονται και
  καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των αναφυομένων διαφορών που
  απορρέουν από την μεταξύ τους αγωνιστική σχέση, τα από τα Καταστατικό της ΕΠΟ
  προβλεπόμενα, διοικητικά και πειθαρχικά όργανα, τα οποία λειτουργούν ως διαιτητικά
  όργανα παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των πολιτικών ή
  διοικητικών δικαστηρίων.
  Άρθρον 11 ον
  ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν θα προκύψει και δεν προβλέπεται στην Αθλητική Νομοθεσία
  και στην προκήρυξη αυτή, θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας.

  • P