• Η κλήρωση του πρωταθλήματος Θεσπρωτίας

  335 προβολές

  Βγήκε το πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος.

  Με τις αναμετρήσεις:
  Πέρδικα-ΑΕΝΣ
  Λαδοχώρι – Πλαταριά
  Μαργαρίτι- Ατρόμητος
  Άρης Φιλιατών- Γαρδίκι
  Θύελλα – Μαζαρακιά
  Καστρί – Σπάρτακος
  και Ποσειδώνας -Αστέρας θα ξεκινήσει η Α1 της περιόδου 2018-19.

  Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 29-30/9.

  Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019
                                                    1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                  9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
  ΡΕΠΟΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
  ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
  ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
  ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
  ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
  ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
  Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΡΕΠΟ
                                                    2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                  10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΡΕΠΟΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
  Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
  Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
  Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
  ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
  ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
  Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΡΕΠΟ
                                                    3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                  11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
  ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΡΕΠΟΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ
  ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
  ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
  ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
  ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
  Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΡΕΠΟΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
  Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
                                                    4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                  12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
  ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
  ΡΕΠΟΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
  Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
  Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
  Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΡΕΠΟ
  ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
  ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
                                                    5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                  13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
  ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
  ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
  ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΡΕΠΟΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ
  Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΡΕΠΟΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
  Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ
  ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
                                                    6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                  14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
  ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
  ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
  ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΡΕΠΟ
  ΡΕΠΟΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
  Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
  Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
  Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ
                                                    7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                  15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
  ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
  Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΡΕΠΟΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
  Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
  ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥΡΕΠΟΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ
  ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣΑ.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
  Α.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
                                                    8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΑΣΤ.ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
  ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥΑ.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ
  ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ
  ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝΑ.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ
  ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
  ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ
  ΡΕΠΟΑ.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
  Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣΑ.Ε.ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ
  Print Friendly, PDF & Email
 • Προτεινόμενο
  Προτεινόμενο
  Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά στα γραφεία της Ένωσης η…