Κλικ από την κερκίδα του Σταδίου

Δείτε τα φωτογραφικά κλικ από την κερκίδα του  Σταδίου Ηγουμενίτσας και τους φίλους του Θεσπρωτού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P