Κλικ από την προπόνηση της Παρασκευής

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες από την προπόνηση της Παρασκευής για την ομάδα του Θεσπρωτού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P