Κλικ στην κερκίδα

Φωτογραφίες από την εξέδρα της Παραμυθιάς.

ΤΟΥ Λευτέρη Τζώρτζη.

P