Μόνο διπλωματούχοι προπονητές στους πάγκους των ομάδων

Δελτίο τύπου εξέδωσε η ΕΠΣ Θεσπρωτίας με αφορμή την απόφαση της ΕΠΟ για τροποποίηση του κανονισμού που αφορά τους προπονητές στο τοπικό και είναι σε ισχύ από φέτος.

 

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                      Ηγουμενίτσα 108-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αλλαγές στον κανονισμό προπονητών περιόδου 2018-2019

 Η ΕΠΟ με απόφασή της (26-7-2018) τροποποίησε τον Κανονισμό Προπονητών ο οποίος θα ισχύσει για το ποδοσφαιρικό έτος 2018-2019. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του.

Οι κυριότερες αλλαγές συνοψίζονται ως εξής :

Άρθρο 2 (Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή)

Οι Ενώσεις δεν μπορούν να προσλαμβάνουν ως προπονητές,  των αντιπροσωπευτικών τους ομάδων ή ως Περιφερειακούς προπονητές, τους προπονητές  ή/και τους ιδιοκτήτες και τα συγγενικά πρόσωπα έως 1ου βαθμού των ιδιοκτητών των σωματείων ακαδημιών ποδοσφαίρου που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η κάθε Ένωση.

Άρθρο 3 (Ιδιωτικό συμφωνητικό-σύμβαση πρόσληψης προπονητή)

  1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό – σύμβαση προπονητή με σωματείο ή ΠΑΕ υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

………….

ε) Την υποχρέωση του προπονητή να κάθεται στον πάγκο της ομάδας, με την οποία έχει συμβληθεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

 

Άρθρο 5 (Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματος που κατέχει)

  1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:

-Γ΄ Εθνική : Δίπλωμα UEFA Β

-Μικτές ομάδες Ενώσεων : Δίπλωμα UEFA B

-Ανώτατη Κατηγορία τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων : 

 Δίπλωμα UEFA C  τουλάχιστον

-Λοιπές κατηγορίες τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων : 

 Δίπλωμα UEFA C  τουλάχιστον

-Ακαδημίες Σωματείων Κ-6/Κ16: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

 

Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA /ΕΠΟ δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την δυνατότητα να είναι προπονητής σε μια ανδρική ομάδα ενός σωματείου και ταυτόχρονα προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίες του ίδιου ή ενός άλλου σωματείου ή στις μικτές ομάδες μιας Ένωσης. Προπονητής που παραβιάζει την παρούσα διάταξη τιμωρείται, μετά από παραπομπή του στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή, με ανάκληση του δελτίου πιστοποίησης (εισόδου) στην τεχνική περιοχή και της ταυτότητας τριετίας έως έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000,00) έως οκτώ (8.000,00) €.

 

Άρθρο 6 (Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από σωματεία)

  1. α) Στα πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ η πρόσληψη προπονητή είναι υποχρεωτική για την ανώτερη κατηγορία. Στην περίπτωση που σε μια ΕΠΣ δεν υπάρχει ικανός αριθμός προπονητών για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης, θα απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία θα αποφασίζει σχετικά για την επίλυση του ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ. Για τις λοιπές κατηγορίες η υποχρέωση πρόσληψης προπονητή ή όχι εναπόκειται στις οικείες Ενώσεις και θα καθορίζεται με τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων

β) Κάθε σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ, υποχρεούται σε πρόσληψη προπονητή (για τα τμήματα αυτά).

Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ.4 του παρόντος.

Άρθρο 11 (Κυρώσεις)

ΕΠΣ, Σωματεία και ΠΑΕ που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 3,5,6 και 10 του κανονισμού, παραπέμπονται στα αρμόδια δικαστικά όργανα. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ως ακολούθως :

Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών, στις οποίες είναι υποχρεωτική η πρόσληψη προπονητή, χρηματικό πρόστιμο 100,00) € ανά αγώνα

Για Σωματεία Γ΄ Εθνικής κατηγορίας χρηματικό πρόστιμο πεντακόσια (500,00) € ανά αγώνα

Για τις μικτές ομάδες των ΕΠΣ χίλια (1.000,00) € ανά αγώνα.

 

Σας εφιστούμε την προσοχή σας για τις αναγκαίες ενέργειες από τα σωματεία σας.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Παππάς                                   Σταύρος Ράπτης

P