• Μόνο με παρουσία δικηγόρου οι εκλογές στα σωματεία

  524 προβολές
 • Οι εκλογές στα αθλητικά σωματεία θα πραγματοποιούνται μόνο…

  …με δικηγόρο ως πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής διορισμένο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.

  Νόμος 4639/2019 – ΦΕΚ 185/Α/22-11-2019

  1. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων των ενώσεων σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος.

  Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του εκάστοτε αθλητικού φορέα, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο εν λόγω φορέας.

  Εάν πρόκειται για αθλητικές ενώσεις ή ομοσπονδίες, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα υπόλοιπα μέλη των εφορευτικών επιτροπών εκλέγονται από το σώμα της οικείας Γ.Σ..

  Η παρούσα ρύθμιση κατισχύει κάθε διαφορετικής πρόβλεψης στα καταστατικά των αντίστοιχων αθλητικών φορέων.

  Σε περίπτωση μη εφαρμογής του παραπάνω νόμου, τίθεται θέμα ακυρότητας των εκλογών. Μάλιστα όπως ρητά αναφέρεται ο νόμος υπερισχύει από κάθε διάταξη που προβλέπεται στο καταστατικό του σωματείου.

   *Pamebala.gr

  • P