• Οι ηλικίες για τα πρωταθλήματα υποδομών των Ενώσεων

  981 προβολές
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. κατά τη 39/27.07.2020 συνεδρίασή της…

  …ενέκρινε το υπ. αριθμό 32/15.07.2020 πρακτικό της Τεχνικής επιτροπής με θάμα την υποχρεωτική εναρμόνιση των ηλικιών των Ακαδημιών που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα υποδομής των ΕΠΣ.

  Συγκεκριμένα :
  Προτείνεται οι ονομασίες των πρωταθλημάτων να είναι κοινές με ηλικιακή κατηγοριοποίηση, ως εξής:
  Κ-16, Κ-14, Κ-12, Κ-10, Κ-8, Κ-6.

  Ειδικότερα για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, οι κατηγορίες/ονομασίες των πρωταθλημάτων και οι ηλικίες των παικτών που μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτές, διαμορφώνονται ως εξής:

  Κ-16: παίκτες γεννηθέντες από 1/1/2005

  Κ-14: παίκτες γεννηθέντες από 1/1/2007

  Κ-12: παίκτες γεννηθέντες από 1/1/2009

  Κ-10: παίκτες γεννηθέντες από 1/1/2011

  Κ-8: παίκτες γεννηθέντες από 1/1/2013

  Κ-6: παίκτες γεννηθέντες από 1/1/2015

  Επισημαίνεται ότι Ενώσεις με μεγάλο αριθμό αθλητών και ακαδημιών μπορούν να διοργανώνουν πρωταθλήματα, στα οποία θα παίρνουν μέρος αποκλειστικά ποδοσφαιριστές ενδιάμεσων ηλικιακών κατηγοριών (πχ. Κ-15, παίκτες γεννηθέντες 1/1/2006-31/12/2006).

  Επίσης, δεν μπορούν να συμμετέχουν παίκτες μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας σε πρωταθλήματα μικρότερης (π.χ. παίκτες γεννηθέντες 1/1/2006-31/12/2006 δεν μπορούν να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα Κ-14).

  Ειδικότερα για τα πρωταθλήματα Κ-16, και στο πλαίσιο διασύνδεσης με το νέο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποδομής Κ-15 (Μικτές Ομάδες ΕΠΣ), τα σωματεία υποχρεούνται να δηλώνουν στο ΦΑ έως 9 παίκτες της ηλικιακής κατηγορίας Κ-15.

  Τέλος, οι ΕΠΣ μπορούν να διοργανώνουν πρωταθλήματα με μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες (π.χ. Κ-18), πάντα όμως με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις.

  • P