Όλο το πρόγραμμα του τοπικού

Δείτε το πρόγραμμα των 22 αγωνιστικών.

Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίστηκε για το Σαββατοκύριακο 5-6/10.

1η αγωνιστική
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ: –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ – ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ: –

ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ: –

ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ – ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: –

ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ – ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ: –

2η αγωνιστική
ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ – ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ: –

ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ: –

ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ: –

ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ: –

ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ – ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: –

3η αγωνιστική
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ: –

ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ – ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ: –

ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ: –

ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ – ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ: –

ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ: –

4η αγωνιστική
ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ – ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ: –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ: –

ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ – ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ: –

ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ: –

ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ: –

5η αγωνιστική
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ: –

ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ: –

ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ: –

ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ: –

ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ: –

6η αγωνιστική
ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ – ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ: –

ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ – ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ: –

ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ – ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ – ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ: –

ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ – ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ: –

7η αγωνιστική
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ: –

ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ: –

ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ: –

ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ: –

ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ: –

8η αγωνιστική
ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ: –

ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ: –

ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ – ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ: –

ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ: –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ – ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ: –

9η αγωνιστική
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ: –

ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: –

ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ: –

ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ: –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ: –

10η αγωνιστική
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ: –

ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ: –

ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ – ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ: –

ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ: –

ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ: –

11η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ: –

ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ: –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ – ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: –

ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ: –

ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ – ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ: –

12η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ: –

ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ: –

ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ: –

ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ: –

ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ – ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ: –

13η αγωνιστική
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ – ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ: –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ: –

ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ – ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ: –

ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ – ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ: –

ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ: –

14η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ – ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ: –

ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ: –

ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ: –

ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ: –

ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: –

15η αγωνιστική
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ: –

ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ: –

ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ – ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ: –

ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ: –

ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ: –

16η αγωνιστική
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ – ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ: –

ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ – ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ: –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ – ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ: –

ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ – ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: –

ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ: –

17η αγωνιστική
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ: –

ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ: –

ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ: –

ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ: –

ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ: –

18η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ – ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ: –

ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ – ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: –

ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ – ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ: –

ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ – ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ: –

ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ: –

19η αγωνιστική
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: –

ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ: –

ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ: –

ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ: –

ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ: –

20η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ: –

ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ: –

ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ: –

ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ – ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ: –

ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ: –

21η αγωνιστική
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ – ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ: –

ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: –

ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ: –

ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ – ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ: –

ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ: –

22η αγωνιστική
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ: –

ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ: –

ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ: –

ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ – ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ: –

ΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ: –

P