• Παράταση αδειών για τα γήπεδα

  416 προβολές
 • Την παράταση των αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων έως τις 31/8/2021, αποφάσισε η Κυβέρνηση.

  Με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Αθλητισμού και Πολιτισμού και Εσωτερικών, η ισχύς των αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2021.

  Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, καθώς η προθεσμία για τις άδειες έληγε στις 30 Αυγούστου 2020 και σε περίπτωση που δεν δινόταν η παράταση ενός έτους, θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα για τη διεξαγωγή αγώνων την περίοδο 2020-21.

  Αναλυτικά η Υπουργική απόφαση:

  Παράταση ισχύος αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

  Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ / ΤΤΠΑΑΕ/ 448617/ 14219/ 1815/ 274/ 20.08.2020 (ΦΕΚ 3473/20.08.2020 τεύχος Β’) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 2 της ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ ΤΤΠΑΑΕ/ 583276/ 23085/ 3149/ 734/16-11-2018 (Β’ 5207)

  και ορίζεται ότι για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της παρούσης αθλητικές εγκαταστάσεις, η ισχύς των αδειών λειτουργίας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και δεν έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών παρατείνεται έως 31-8-2021. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή αγώνων.

  • P