Παρέλαβε το αυτοκίνητο ο τυχερός της κλήρωσης

Ο κάτοχος του νικηφόρου λαχνού του Σουλίου Παραμυθιάς…

… κάτοικος Καναλακίου, παρέλαβε το αυτοκίνητο που κέρδισε, από τα μέλη της διοίκησης του συλλόγου:

P