• Ποσοστό από το στοίχημα: Πόσα χρήματα θα πάρουν οι ομάδες

  448 προβολές
 • Αυτά είναι τα ποσά που θα παίρνουν οι ομάδες…

  …μετά την ψήφιση της διάταξης για ποσοστό από το στοίχημα.

  Ψηφίστηκε στη Βουλή η διάταξη για το ποσοστό που θα λαμβάνουν οι ΠΑΕ από το στοίχημα.

  Η διάταξη προβλέπει ότι παρακρατούνται για τα αθλητικά σωματεία ποσοστά από τα κέρδη των παικτών του στοιχήματος ως εξής σύμφωνα με «Δίκη στο Open»:

  -Για κέρδη έως 100 ευρώ μηδενική παρακράτηση
  -Για κέρδη από 101 έως 200 ευρώ παρακρατείται το 2,5%
  -Για κέρδη από 201-500 ευρώ παρακρατείται το 5%
  -Για κέρδη πάνω από 500 ευρώ παρακρατείται το 7,5%

  Αναλυτικά η τροπολογία:

  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

  ΚΈΡΔΗ ΑΝΆ ΔΕΛΤΊΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

  0-100 0,0%
  100,01-200 2,5%
  200,01-500 5,0%
  500 7,5%

  Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

  Πηγή: mikriliga.com

  • P