Πρόγραμμα & Αποτελέσματα Α ΕΠΣΔΑ 2020-21

1η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

2η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

3η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

4η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

5η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

6η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

7η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

8η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

9η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

10η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

11η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

12η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

13η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

14η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

15η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

16η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

17η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

18η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

19η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

20η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

21η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

22η Αγωνιστική

[event_list title=”” team=”0″ league=”501″ season=”443″ venue=”0″ status=”any” date=”” day=”22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ” number=”-1″ order=”DESC” columns=”event,teams,time,venue” show_all_events_link=”0″ align=”none”]

P