Πρόγραμμα & Αποτελέσματα Α2

1η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο


Γήπεδο Πέρδικας


Γήπεδο Παραποτάμου

2η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο


Γήπεδο Ασπροκκλησίου


Γήπεδο Καρβουναρίου

3η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο


Γήπεδο Καρβουναρίου

4η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

5η Αγωνιστική

6η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο


Γήπεδο Καστρίου


Γήπεδο Καρβουναρίου

7η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο


Γήπεδο Πέρδικας


Γήπεδο Καστρίου

8η Αγωνιστική

9η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο


Γήπεδο Καστρίου


Γήπεδο Πέρδικας

10η Αγωνιστική

11η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

12η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

13η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

14η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

15η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

16η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

17η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

18η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

19η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

20η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

21η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο

22η Αγωνιστική

ΗμέραΟμάδες ΣΚΟΡΓήπεδο