Προκήρυξη Παιδικού Πρωταθλήματος 2017-18

Η Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας  ανακοίνωσε την προκήρυξη του παιδικού πρωταθλήματος…

…για την περίοδο 2017-18, μεταξύ των Σωματείων της,  που έχουν ομάδες Παίδων  με αθλητές γεννηθέντες από 01.01.2003 και μεταγενέστερα.

Mέχρι τις 20/11 οι δηλώσεις συμμετοχής, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθει μια εβδομάδα αργότερα στα γραφεία της Ένωσης.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 – 2018

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας, αποβλέποντας στην καλλιέργεια του αθλήματος, στην
ανάδειξη των ταλέντων και την εισροή νέου αίματος στις τάξεις των Σωματείων μας και έχοντας υπ΄ όψη τις
σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π., τα καταστατικά της Ε.Π.Ο. και το δικό της, αλλά και τις σχετικές αποφάσεις της
Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Θ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Το πρωτάθλημα υποδομών των ομάδων των Σωματείων της Δύναμής μας, περιόδου 2017-2018 με τους
παρακάτω όρους:
Η Ε.Π.Σ Θεσπρωτίας στην προσπάθειά της να συμβάλλει στη διαμόρφωση και την ανάδειξη των μελλοντικών
ποδοσφαιριστών της, που θα συνδυάζουν την αθλητική ικανότητα με τη σωστή συμπεριφορά και την
ευγενική άμιλλα στους αθλητικούς χώρους, προκηρύσσει τους αγώνες πρωταθλήματος παιδικής και
προπαιδικής κατηγορίας για την περίοδο 2017-2018 μεταξύ των σωματείων της δύναμής της.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας.
Δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης Σωματείων (μέχρι δύο) με τη συμμετοχή όμως μίας Ομάδας που θα
υποβάλλει και την επίσημη δήλωση συμμετοχής.
Επιπλέον τα Σωματεία μπορούν να δηλώσουν και να συμμετάσχουν με δεύτερη Ομάδα στον ίδιο
Όμιλο. Ο διαχωρισμός αυτός θα γίνει με τις καταστάσεις υγείας.
1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ Θεσπρωτίας και
των σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό.
2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
Σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του παιδικού πρωταθλήματος θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να
ξεκινήσει πριν το τέλος Νοεμβρίου και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων συμμετοχής των
σωματείων.
Οι κληρώσεις και στους δυο ομίλους θα γίνουν πιθανόν την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα
17.30΄ στα γραφεία της Ένωσης (θα ειδοποιηθείτε με νεώτερο έγγραφο μας).
3 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το σωματείο που έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα πρέπει να υποβάλει γραπτή
δήλωση συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00΄, καταβάλλοντας ως
παράβολο συμμετοχής το ποσό των τριάντα (30) ευρώ για τον 1 ο Όμιλο και των είκοσι (20) ευρώ
για τον 2 ο Όμιλο. Σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής σωματείου με δεύτερη Ομάδα στον 1 ο
Όμιλο θα καταβάλει συνολικά παράβολο σαράντα (40) ευρώ, ενώ για το 2 ο Όμιλο καταβάλει
συνολικά παράβολο τριάντα (30) ευρώ.
Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας προκήρυξης, καθώς
και την υποχρέωση του σωματείου για μη συμμετοχή των τμημάτων υποδομών του σε
ποδοσφαιρικό τουρνουά υποδομών ή άλλη διοργάνωση « φιλικών» αγώνων, που δεν έχουν
λάβει την προβλεπόμενη άδεια διεξαγωγής από τη διοργανώτρια αρχή και διεξάγονται
ταυτόχρονα με τις διοργανώσεις της Ε.Π. Σ. Θεσπρωτίας.

4. ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΛΗΣ – ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή, υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ  το χρώμα της στολής
των ποδοσφαιριστών του, καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες του. Η
διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της έδρας σωματείων για τις ανάγκες του πρωταθλήματος.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΟΜΙΛΟΙ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ
α. Τα σωματεία που έχουν την χρήση και παραχώρηση γηπέδου, είναι υποχρεωμένα να το
παραχωρούν (μαζί με τις εγκαταστάσεις, αποδυτήρια κ.τ.λ.) για τη διεξαγωγή αγώνων που θα
ορίζει η επιτροπή.
β. Το πρόγραμμα  των αγώνων θα καταρτισθεί μετά από δημόσια κλήρωση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας μετά την λήξη προθεσμίας των
Δηλώσεων Συμμετοχής.
Οι αγώνες θα διεξάγονται κυρίως Σαββατοκύριακο (Σάββατο πρωί και Κυριακή πρωί), ενώ
υπάρχει φυσικά το ενδεχόμενο να διεξαχθεί κάποιος αγώνας Τετάρτη ή άλλη μέρα με απόφαση
της αρμόδιας επιτροπής.
γ. Για τις ομάδες που δεν κατέρχονται να αγωνιστούν (εφ΄ όσον έχουν ειδοποιήσει
έγκαιρα), οι αγώνες λογίζονται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με σκορ 3-0, χωρίς άλλη
βαθμολογική επίπτωση. Η ομάδα που αδυνατεί να κατέλθει σε αγώνα υποχρεούται να
ειδοποιήσει την διοργανώτρια γραπτώς τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες νωρίτερα.
Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και έχει παρέλθει το 48ωρο, η
ομάδα πάλι πρέπει να ειδοποιήσει την Επιτροπή του Παιδικού Πρωταθλήματος ώστε να
αποφασίσει περί αυτού και να κρίνει στη συνέχεια ποιος ευθύνεται για την μη διεξαγωγή
του αγώνα.
δ. Για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο θα έχουμε τρείς Ομίλους κατανεμημένους με
διαφορετικές ηλικίες ως εξής:
 1 ος Όμιλος
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν γεννηθεί από 1/1/2003 έως και
όλο το έτος 2005. Η ηλικία του ποδοσφαιριστή θα ελέγχεται από το δελτίο του.
Σε κάθε ομάδα θα αγωνίζονται έντεκα (11) ποδοσφαιριστές και σε κανονικές
διαστάσεις που διεξάγονται και οι αγώνες της Α1 και Α2 κατηγορίας.
 2 ος Όμιλος
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν γεννηθεί από 1/1/2006 έως και
όλο το έτος 2007. Η ηλικία του ποδοσφαιριστή θα ελέγχεται από το δελτίο του.
Θα διεξαχθούν κανονικά διπλοί αγώνες.
Σε κάθε ομάδα θα αγωνίζονται εννέα (9) ποδοσφαιριστές και οι διαστάσεις του
γηπέδου διεξαγωγής θα είναι των διαστάσεων 9 επί 9 (60m Χ 40m). Τα τέρματα θα
ορίζονται είτε με κανονικά ή βοηθητικά ή ακόμη και με την τοποθέτηση κώνων
ως θέση των δοκαριών.
 3 ος Όμιλος
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν γεννηθεί από 1/1/2008 έως και
όλο το έτος 2009. Η ηλικία του ποδοσφαιριστή θα ελέγχεται από το Πιστοποιητικό
Ταυτοπροσωπίας.
Θα διεξαχθούν κανονικά διπλοί αγώνες.
Σε κάθε ομάδα θα αγωνίζονται επτά (7) ποδοσφαιριστές και οι διαστάσεις του
γηπέδου διεξαγωγής θα είναι των διαστάσεων 5 επί 5 (60m Χ 40m). Τα τέρματα θα
ορίζονται είτε με κανονικά ή βοηθητικά ή ακόμη και με την τοποθέτηση κώνων
ως θέση των δοκαριών.

ε. Σημειώνεται ότι ο διαιτητής πριν την έναρξη του αγώνα υποχρεούται να καλέσει και τις
δύο ομάδες και να ελέγξει τόσο τα στοιχεία κάθε ποδοσφαιριστή όσο και την
ταυτοπροσωπία τους.
Επίσης προκειμένου να υπολογιστεί το εικοσιτετράωρο απαγόρευσης συμμετοχής
ποδοσφαιριστή σε δύο αγώνες, ο διαιτητής πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει την
ακριβή ώρα λήξης του (δηλαδή τι ώρα τελείωσε ο αγώνας π.χ. στις 12.30΄ σφύριξα την
λήξη του αγώνα).

στ. Οι βαθμοί της νίκης, της ισοπαλίας και της ήττας καθορίζονται από τον ΚΑΠ.
Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στην πρώτη θέση ισοβαθμούν
δύο οι περισσότερες ομάδες, τότε θα προσμετρηθεί:
i. Η μεταξύ τους συγκομιδή βαθμών,
ii. Αν και πάλι ισοβαθμούν θα μετρήσουν τα περισσότερα τέρματα που έχουν
πετύχει στους μεταξύ τους αγώνες,
iii. Αν και πάλι ισοβαθμούν θα μετρήσουν τα λιγότερα τέρματα που έχουν πετύχει
στους μεταξύ τους αγώνες,
iv. Αν και πάλι ισοβαθμούν, τότε θα μετρήσουν τα περισσότερα τέρματα που
πέτυχαν σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος και
v. Αν και πάλι ισοβαθμούν θα γίνει κλήρωση μεταξύ τους για την ανάδειξη της
πρώτης ομάδας του Ομίλου που θα είναι και η πρωταθλήτρια.
ζ. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος του 1 ου Ομίλου θα διεξαχθούν
αγώνες μπαράζ μεταξύ των τεσσάρων πρώτων Ομάδων στην τελική κατάταξη της
κανονικής διάρκειας των αγώνων. Ο πρώτος θα αγωνισθεί με τον τέταρτο και ο δεύτερος
με τον τρίτο σε μονούς αγώνες. Στη συνέχεια οι νικήτριες Ομάδες που θα προκριθούν
από τους παραπάνω αγώνες θα παίξουν στον τελικό για την ανάδειξη του Πρωταθλητή.
Οι τελικοί αγώνες για τη θέση 1 έως 4 θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας,
εκτός αν για ειδικό λόγο αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. της διοργανώτριας.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
α. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι δύο ημίχρονα των σαράντα (40) λεπτών για τον 1 ο
Όμιλο, είκοσι πέντε (25) λεπτών της ώρας για τον 2 ο Όμιλο και είκοσι (20) λεπτών για τον
3 ο Όμιλο.
β. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα μέχρι δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστών.
Ομοίως επιτρέπεται η χρησιμοποίηση σε κάθε αγώνα :
 του 1 ου Ομίλου εκτός των έντεκα (11) τακτικών ποδοσφαιριστών έως επτά (7)
αλλαγών,
 του 2 ου Ομίλου εκτός των εννέα (9) τακτικών ποδοσφαιριστών και εννέα (9)
αλλαγών. Οι αλλαγές θα χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού.
 του 3 ου Ομίλου εκτός των επτά (7) τακτικών ποδοσφαιριστών όσοι υπόλοιποι
αθλητές υπάρχουν διαθέσιμοι. Οι αλλαγές θα χρησιμοποιούνται χωρίς
περιορισμούς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επισημαίνεται ότι οι αγώνες θα
γίνονται χωρίς την παρουσία διαιτητή και δεν θα υπάρχει βαθμολογική
συγκομιδή.

γ. Κάθε ομάδα οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την
προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και να παρουσιάζεται έγκαιρα στον αγωνιστικό
χώρο, έτοιμη για την έναρξή του.
δ. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δυο αγώνες του σωματείου που
ανήκει (αντρική και παιδική) αν δεν έχουν περάσει εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την
λήξη του πρώτου αγώνα. Ο υπολογισμός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο
λεπτό λήξης του αγώνα συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να
συμπληρώνεται πριν από την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής
συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί  ένσταση αντικανονικής συμμετοχής,
κατά τα οριζόμενα στον Κ.Α.Π. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους ποδοσφαιριστές που
ανήκουν στη δύναμη άλλου σωματείου και «δανείζονται» για το παιδικό πρωτάθλημα.
Για κάθε αγώνα συντάσσεται φύλλο αγώνα από την Ε.Π.Σ.Θ. Σ’ αυτό οι υπεύθυνοι θα
βεβαιώνουν με την υπογραφή τους τη σύνθεση της ομάδας τους, το αποτέλεσμα του αγώνα, ότι
έχουν λάβει γνώση για τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση θέλουν να υποβάλουν. Το φύλλο αγώνα θα υπογράφει υποχρεωτικά ο αρχηγός κάθε
ομάδας.

7. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
Σημαντικός σκοπός αυτής της διοργάνωσης είναι να αναδειχτεί η αξία του δίκαιου παιχνιδιού ("Fair
Play"). Η ευγενής άμιλλα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι αυτού του
πρωταθλήματος και η αθλητική συμπεριφορά θα καταλήξει στο "ευ αγωνίζεσθαι". Στόχος μας είναι η
υποταγή της σκοπιμότητας και της με κάθε τρόπο κατάκτηση της νίκης στην ιδέα του ίδιου του αγώνα,
που διεξάγεται μεταξύ αντιπάλων με σεβασμό και αναγνώριση της αξίας του άλλου.
Δικαίωμα που είναι ανάγκη να κατοχυρωθεί με μια σειρά κανόνες συμπεριφοράς των βασικών
πρωταγωνιστών του μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό.
Ο διαιτητής είναι, σύμφωνα με τη φύση του παιχνιδιού και το ρόλο του, ο κορυφαίος παράγοντας του
αγώνα που μπορεί, με τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά του, να συμβάλλει αποφασιστικά στην
εφαρμογή των κανόνων του "Fair Play". Μοναδικό του μέλημα θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν
ακριβής εφαρμογή των κανόνων παιδιάς με πνεύμα ισοτιμίας για τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Για το
λόγο αυτό πρέπει:
Να αποφασίζει γρήγορα και έγκαιρα, εφαρμόζοντας απόλυτα το σχετικό κανονισμό χωρίς καμία
διάκριση.
Η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο να αποτελεί εγγύηση δίκαιας και αντικειμενικής εφαρμογής των
κανονισμών και να προσφέρει στις δύο ομάδες ίσες ευκαιρίες για τη νίκη.
Να λειτουργεί προληπτικά σε περιπτώσεις έντασης και να επεμβαίνει έγκαιρα και αποφασιστικά σε
κάθε δύσκολη στιγμή.
Να διακόπτει αμέσως τον αγώνα όταν ποδοσφαιριστής πέφτει τραυματισμένος στο έδαφος και να καλεί
να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.
Να επιδοκιμάζει δημόσια τη θετική συμπεριφορά ποδοσφαιριστών και προπονητών.
Να λειτουργεί και να συμπεριφέρεται άψογα και εκτός των γηπέδων πριν και μετά τη διεξαγωγή ενός
αγώνα.
Να τιμωρεί τη σκοπιμότητα και να βοηθάει με τις αποφάσεις του στο καθαρό και θεαματικό παιχνίδι.
Με μέριμνα της επιτροπής διαιτησίας  θα ορίζεται ένας τουλάχιστον διαιτητής σε όλους τους
αγώνες του 1 ου και 2 ου Ομίλου ενώ στους αγώνες του 3 ου Ομίλου δεν θα υπάρχει διαιτητής.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής σε αγώνα οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να υποδείξουν
έναν επίσημο διαιτητή που τυχόν βρίσκεται στο γήπεδο κι αν δεν υπάρχει  επιλέγεται  για να διευθύνει
τον αγώνα ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία τα σωματεία υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο και γίνεται
κλήρωση εκείνου που θα διευθύνει τον αγώνα. Στην περίπτωση αυτή, όπως και της προηγούμενης
παρ., κρατούνται πρόχειρα  γραπτά  που υποκαθιστούν το Φ.Α, οι υπογραφές στα οποία
επιβεβαιώνουν την εγκυρότητά τους και υποβάλλονται άμεσα στην επιτροπή πρωταθλήματος της
Ένωσης.
Δίνεται η δυνατότητα  στη διοργανώτρια, αν υπάρχει ανάγκη και δυνατότητα, να ορίζει
πτυχιούχους καθηγητές φυσικής αγωγής ή προπονητές ποδοσφαίρου για να διευθύνουν τους
αγώνες αυτούς.
Πριν την έναρξη κάθε αγώνα ο διαιτητής θα κάνει έλεγχο των δελτίων και των ποδοσφαιριστών, για να
αποφεύγονται περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή.
Τα έξοδα διαιτησίας καλύπτονται κατά 100% από τη διοργανώτρια.
Για κάθε αγώνα θα ορίζεται, αν είναι δυνατόν, ένας εκπρόσωπός μας, ως παρατηρητής, σύμφωνα με
τον Κ.Α.Π
8. ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Σύμφωνα με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία σε κάθε αγώνα και πριν από την έναρξή του, θα
παρίσταται με ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου γιατρός ή έμπειρος Νοσοκόμος (όπως ακριβώς
αναφέρεται και στην προκήρυξη της Α1 και Α2 Ερασιτεχνικής κατηγορίας και στη διάθεσή του θα έχει
το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό. Η παρουσία του γιατρού ή του Νοσοκόμου στους αγώνες της
παιδικής κατηγορίας είναι απολύτως απαραίτητη και υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας
γιατρού ο προκαθορισμένος αγώνας δε διεξάγεται με ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου. Στην
περίπτωση αυτή ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούμενου σωματείου μόνο με 3
βαθμούς και τέρματα 3-0 και χωρίς άλλη βαθμολογική επίπτωση για την επόμενη ποδοσφαιρική

χρονιά.
Τα έξοδα του Γιατρού αγώνα βαρύνουν την ομάδα που έχει έδρα.
9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Σωματείο που δεν θα αγωνιστεί σε τρεις (3) αγώνες χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος
ανώτερης βίας, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή του και δεν μπορεί να επανέλθει στους
αγώνες.

10. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ-ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής
πράξεων, που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνες για κάθε
αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών τους.
Έχουν επίσης υποχρέωση την εξασφάλιση αποδυτηρίων για τα φιλοξενούμενα Σωματεία, εφόσον
διαθέτει το γήπεδο που έχουν δηλώσει ως έδρα. Σε περίπτωση που κάποιο γήπεδο δεν διαθέτει
δεύτερα αποδυτήρια (για οποιοδήποτε λόγο) τότε τα διαθέσιμα αποδυτήρια με ευθύνη του διαιτητή θα
διατίθενται για τις ανάγκες του φιλοξενούμενου Σωματείου.
Σε περίπτωση  που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν  το άθλημα ή να
διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από πρόσωπα που σχετίζονται με σωματεία θα επιβάλλονται με απόφαση
του Δ.Σ της Ε.Π.Σ Θεσπρωτίας, οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.
Ο καθηγητής φυσικής αγωγής ή ο πτυχιούχος προπονητής που θα απασχολούν τα σωματεία
(αν έχουν) ή κάποιος εκπρόσωπος-υπεύθυνος θα ορίζεται σε κάθε αγώνα για την τήρηση της
τάξης, ο οποίος θα αναγράφεται στο Φ.Α, η συμπεριφορά του οποίου πρέπει να είναι  άψογη
και υποδειγματική για τους φιλάθλους και τους ποδοσφαιριστές.
Σωματείο που οι παράγοντές του, γενικά, δημιουργήσουν καταστάσεις που δυσφημούν το
άθλημα, θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με απόφαση της διοργανώτριας.
11. ΑΛΛΑΓΗ ΓΗΠΕΔΟΥ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ
Αίτημα για αλλαγή γηπέδου, ημέρας ή ώρας αγώνα θα είναι κοινό και θα υποβάλλεται εγγράφως και
από τα δύο Σωματεία.
Δεν επιτρέπεται αναβολή αγώνα λόγω συμμετοχής μιας Ομάδας σε ιδιωτικά τουρνουά.
Έγγραφα αιτήματα Σωματείων για αναβολή (π.χ. σχολική εκδρομή, εξετάσεων απόκτησης
ξενόγλωσσων πτυχίων) θα συνοδεύονται από έγγραφο του Σχολείου ή του φροντιστηρίου ανάλογα και
θα γίνονται δεκτά –αν αφορούν τη φοίτηση ή τη συμμετοχή- τεσσάρων τουλάχιστον ποδοσφαιριστών.
Η τροποποίηση του προγράμματος θα εξετάζεται μόνο στην περίπτωση που υποβληθεί το αίτημα,
τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Αν δεν υποβληθούν στο παραπάνω
χρονικό διάστημα, τα αιτήματα δεν θα εξετάζονται.
12. ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Στις πρωταθλήτριες ομάδες του 1 ου και του 2 ου Ομίλου θα απονεμηθεί από ένα κύπελλο και 20
μετάλλια. Αν έχουμε έναν Όμιλο θα απονεμηθεί στην πρωταθλήτρια κύπελλο και 20 μετάλλια. Σε
όλους τους αθλητές του 3 ου Ομίλου θα απονεμηθούν αναμνηστικοί τίτλοι.
Στο Σωματείο που δε θα αγωνισθεί σε τελικούς αγώνες των διοργανώσεων της παρούσας
προκήρυξης θα επιβάλλονται κυρώσεις με εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής και απόφαση του
Δ.Σ. της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας που θα αφορούν χρηματικές ποινές
και αποκλεισμό από διοργανώσεις.
13. α. Οι πάσης φύσεως διαφορές, καθώς  και η υποβολή τυχόν ενστάσεων επιλύονται αποκλειστικά

και μόνο από την αρμόδια επιτροπή και σε δεύτερο βαθμό από την Ε.Ε. της ένωσης.
β. Αν κατά την εκδίκαση ένστασης διαπιστωθεί δόλια παράβαση από σωματείο (πλαστογραφία,
πλαστοπροσωπία, αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή κ.λπ), επιβάλλεται σε αυτό με
απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας η ποινή αποκλεισμού από όλους τους αγώνες
πρωταθλήματος, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ του αντίπαλου σωματείου που υπέβαλλε την
ένσταση, ενώ στο υπαίτιο σωματείο θα επιβάλλεται και πρόστιμο ύψους 100 Ευρώ.

γ. Ενστάσεις υποβάλλονται μόνο για αντικανονική συμμετοχή αθλητή, πλαστογραφία ή
πλαστοπροσωπία. Το παράβολο της ένστασης ορίζεται σε πενήντα (50) Ευρώ.  Για να γίνει
τυπικά δεκτή ένσταση, πρέπει  να υποβληθεί στα γραφεία της Ένωσης είτε ιδιοχείρως, είτε
ταχυδρομικά ή και με ΦΑΞ μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη του αγώνα και να υποστηριχθεί με
έγγραφο υπόμνημα. Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στις παρατηρήσεις του στο
Φ.Α τυχόν ελλείψεις των δελτίων και των πιστοποιητικών γέννησης των αθλητών, καθώς και τη
γνώμη του σε περίπτωση ενδεχόμενης πλαστοπροσωπίας.
Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από τη διοργανώτρια κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις,
αυτή έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να κινήσει διαδικασία απόδειξης και επιβολής
των προβλεπόμενων κυρώσεων.
14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ
Ι. Στο παιδικό πρωτάθλημα, μπορούν να συμμετάσχουν στην εικοσάδα (20) προαιρετικά
μέχρι δύο (2) κορίτσια, στις παραπάνω ηλικίες.
ΙΙ. Οι ομάδες σε όλες τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον
διαιτητή:
α. Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και τη Δήλωση
παραχώρησης ποδοσφαιριστών από άλλο σωματείο για το Παιδικό πρωτάθλημα.
β. Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες υποχρεωτικά
(1 ος – 2 ος και 3 ος Όμιλος) όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Κ.Α.Π., ατομική
ιατρική βεβαίωση καθώς και γνωματευμένο ηλεκτροκαρδιογράφημα από ιατρό
καρδιολόγο για κάθε αθλητή ξεχωριστά. Για τον 3 ο δε Όμιλο θα πρέπει να υπάρχει
υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του κάθε αθλητή με την οποία θα επιτρέπει τη
συμμετοχή του αθλητή.
γ. Δελτίο πιστοποίησης του προπονητή της ομάδος UEFA εφ’ όσον υπάρχει.
Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες γίνεται με την παράδοση στο
διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα, των δελτίων ατομικών στοιχείων και μεταβολών
ποδοσφαιριστών, καθώς και κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών, στην οποία θα
αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωματείο που
ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι
περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να
αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδος τους. Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται
μόνο από αθλίατρο ή ορθοπεδικό ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό ιατρό ή γενικής
ιατρικής, πρέπει δε να παρέχεται σε ετήσια βάση για κάθε ποδοσφαιριστή και να
ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της
υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.
δ. Η συμμετοχή των αθλητών που δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης δελτίου Ε.Π.Ο. θα
επιτρέπεται με πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία (ταυτοπροσωπία) το οποίο θα
επικυρωθεί από την Ένωσή μας.
Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τρόπου απόδειξης της υγείας των
ποδοσφαιριστών, όπως και του χρόνου ισχύος των δελτίων υγείας, σε περίπτωση που
αποφασιστούν διαφοροποιήσεις από το Δ.Σ της Ε.Π.Ο.
Αντίγραφο του πίνακα υγείας κατατίθεται υποχρεωτικά πριν τη συμμετοχή του
ποδοσφαιριστή σε αγώνα, στην Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας με ευθύνη του σωματείου,
αποτελεί δε το αδιαμφισβήτητα επίσημο έγγραφο σε περίπτωση ενστάσεων και
προσφυγών.
Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν
ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.
Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων
υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή
συμπλήρωση του Φ.Α. ή όταν ποδοσφαιριστής λαμβάνει μέρος στον αγώνα μετά την
έναρξή του κατά τη στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.
Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων
ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να

τα ζητήσουν σ' αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση
διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας.

ΙΙΙ. Τα σωματεία έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν σε όλη τη διάρκεια του
πρωταθλήματος μέχρι τρεις (3) συνολικά ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη
άλλων σωματείων με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν στην ομάδα του
σωματείου που τους παραχώρησε. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί θα δηλωθούν σε ειδικό
έντυπο παραχώρησης στη διοργανώτρια πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή στη δύναμη άλλου
σωματείου είναι η έγγραφη συναίνεση του σωματείου που ανήκει, η οποία θα
υποβάλλεται στη διοργανώτρια. Σε κάθε αγώνα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι
τρεις (3) ποδοσφαιριστές αυτής της κατηγορίας. Οι ποινές που επιβάλλονται στους
ποδοσφαιριστές αυτής της κατηγορίας θα εκτίονται εντός της τρέχουσας ποδοσφαιρικής
περιόδου και δεν τους ακολουθεί στην επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο.
Τα Σωματεία (ανά δύο) έχουν τη δυνατότητα να συμπράξουν, να σχηματίσουν μια Ομάδα και
να συμμετάσχουν στα Πρωταθλήματα του 1 ου και 2 ου Ομίλου με το όνομα και τα στοιχεία του
ενός Σωματείου, το οποίο θα είναι και υπόλογο για την τήρηση της προκήρυξης και των
Κανονισμών. Στην περίπτωση αυτή οι ποδοσφαιριστές θα συμμετάσχουν με τα Δελτία και των
δύο Ομάδων χωρίς καμιά προϋπόθεση. Δεν θα έχουν όμως το δικαίωμα δανεισμού και άλλων
ποδοσφαιριστών που ανήκουν στη δύναμη άλλου σωματείου.
IV. Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται από αγώνα για υβριστική συμπεριφορά σε αντίπαλο
παίκτη, συμπαίκτη,  παράγοντα, διαιτητή κ.ά  ή για βλασφημία των Θείων θα
τιμωρούνται σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα.
V. Απαγορεύεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, των οποίων η άδεια
παραμονής τους στη χώρα μας, έχει λήξει, όπως αυτή φαίνεται από το δελτίο των του
ατομικών στοιχείων.
VI. Όλοι οι αγώνες του Παιδικού πρωταθλήματος θα διεξάγονται μόνο σε γήπεδα με φυσικό
χόρτο ή πλαστικό χλοοτάπητα.
VII. Οι ποινές σε αξιωματούχους και ποδοσφαιριστές που έχουν τιμωρηθεί ισχύουν σε όλα τα
πρωταθλήματα (ανδρών, κύπελλο, παιδικά) όταν αφορούν ημερολογιακές ημέρες, ενώ ισχύουν
στο πρωτάθλημα που επιβλήθηκαν (ανδρών – κύπελλο ή παιδικά) όταν αφορούν ποινές
αγωνιστικών ημερών. Σε κάθε περίπτωση (ακόμη και της αποβολής αξιωματούχου από τον
αγωνιστικό χώρο σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3 του Π.Κ) οι ποινές που θα επιβάλλονται στο
παιδικό πρωτάθλημα θα είναι ημερολογιακές ημέρες και θα ισχύουν σε όλες τις διοργανώσεις.
Οι ποινές ποδοσφαιριστών που επιβλήθηκαν στο παιδικό πρωτάθλημα εκτίονται αποκλειστικά
στη διοργάνωση αυτή και αντίστροφα των άλλων διοργανώσεων, στα πρωταθλήματα και το
κύπελλο, όπως προβλέπεται στον Κ.Α.Π.

15. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Τα σωματεία υποχρεούνται να απασχολούν προπονητή ή ασκούντα χρέη προπονητή οι οποίοι θα
έχουν δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους.
Ο προπονητής παίζει σημαντικό ρόλο στην εμπέδωση των κανόνων του "Fair Play", εξαιτίας του
ιδιαίτερου παιδαγωγικού ρόλου, που διαδραματίζει στην αθλητική εκπαίδευση μικρών
ποδοσφαιριστών. Για το λόγο αυτό η παρουσία του πριν, στη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα
είναι καθοριστική. Η συμβολή του περιγράφεται από τους παρακάτω κανόνες:
 Να ετοιμάζει την ομάδα του με στόχο πάντα τη νίκη και το θεαματικό παιχνίδι, αποφεύγοντας
τη λογική της σκοπιμότητας.
 Να δέχεται αδιαμαρτύρητα τις αποφάσεις των διαιτητών, ακόμη κι αν διαφωνεί μ' αυτές.
 Να μην υπερβαίνει τα όρια του χώρου στον οποίο μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς, να
κινείται και να δίνει οδηγίες.
 Να είναι ήπιος στις οδηγίες του προς τους ποδοσφαιριστές, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες
για το σκοπό αυτό λέξεις και χειρονομίες.
 Να σέβεται την επιθυμία του αντιπάλου να κατακτήσει τη νίκη με νόμιμα μέσα και να επικροτεί

δημόσια τις ενέργειες που ομορφαίνουν τον αγώνα ακόμη και αν προέρχονται από τον
αντίπαλο.
 Να παρεμβαίνει πάντα πυροσβεστικά όταν σημειώνεται ένταση στην διάρκεια του αγώνα και
να ελέγχει αποφασιστικά τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του.
 Να αποφεύγει τον πειρασμό να κατακτήσει τη νίκη με παράνομα μέσα, καταγγέλλοντας κάθε
ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψή του.
 Να είναι σταθερά εναντίον της χρήσης απαγορευμένων ουσιών από τους ποδοσφαιριστές.
 Οι επίσημοι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις
συνεργασίας από το Δ.Σ. της Ένωσής μας και την αρμόδια Επιτροπή για θέματα Μικτών
Ομάδων. Σε περίπτωση συνεχούς και αδικαιολόγητης άρνησης να ανταποκριθούν σε
προσκλήσεις θα στερούνται του δικαιώματος να εισέρχονται σε αγωνιστικούς χώρους με
αυτή την ιδιότητα κατά την εκτίμηση του Δ.Σ.

16. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
 Η διεξαγωγή του Πρωταθλήματος αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π, του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο και της Προκήρυξης αυτής.
 Καθετί που δεν προβλέπεται από την αθλητική νομοθεσία και την προκήρυξη αυτή θα
ρυθμίζεται με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Π.Σ.Θ. που θα είναι και η μόνη
υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων αυτών.
 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας με πρόταση της Επιτροπής Πρωταθλήματος
διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής μετά την
έναρξη των αγώνων.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

Παππάς Ιωάννης                         Ράπτης Σταύρος

P