• Σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων από την ΕΠΟ

  141 προβολές

  Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα λειτουργήσει Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών…

  …για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A, B και C στις 24-26/8/2020.

  Η παρουσίαση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακά) από την Εκπαιδευτική ομάδα της Ε.Π.Ο.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής και παράβολο στην Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας έως και της 17 Αυγούστου 2020.

  Τα παράβολα συμμετοχής έχουν ως εξής: • Για τους προπονητές UEFA A, παράβολο συμμετοχής 60,00 € • Για τους προπονητές UEFA B, παράβολο συμμετοχής 40,00 € • Για τους προπονητές UEFA C, παράβολο συμμετοχής 20,00 €

  Print Friendly, PDF & Email