Σχολή Uefa-D στην Ηγουμενίτσα

Η Ε.Π.Ο. με την υποστήριξη της UEFA άρχισε να υλοποιεί ένα νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε όλη την Ελλάδα…

…το οποίο ονομάζεται σχολή UEFA D. Το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργήσει σε όλες τις ΕΠΣ και όπως σχετικά ανακοινώθηκε στην Ηγουμενίτσα θα λάβει χώρα το διήμερο 8-9 Φεβρουαρίου στο Πολιτιστικό κέντρο “ΠΑΝΘΕΟΝ”.

Τη σχολή UEFA D μπορούν να παρακολουθήσουν οι υπεύθυνοι των Ακαδημιών, γονείς και εθελοντές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Η Σχολή συνδυάζει την παρουσίαση θεωρητικών διαλέξεων οργάνωσης και λειτουργίας ακαδημιών ποδοσφαίρου, καθώς επίσης επιδείξεων προπονητικών μονάδων για ηλικίες κάτω των δώδεκα ετών.
Προσφορά πρώτων βοηθειών, οργάνωση ακαδημίας, κώδικας συμπεριφοράς, πολιτική για την παιδική κακοποίηση, ψυχολογία και παρακίνηση νέων αθλητών.
Η παρακολούθηση της Σχολής είναι υποχρεωτική για έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο κάθε ακαδημίας, καθώς η κατοχή πιστοποιητικού UEFA D θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια ελέγχου λειτουργίας και κατάταξης ακαδημιών που θα θεσπιστούν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Ε.Π.Σ Θεσπρωτίας
2. Υπεύθυνη δήλωση
3. Πράξη συναίνεσης

P