Σούλι Παραμυθιάς: Το νέο Δ.Σ.

Δείτε το 11μελες διοικητικό συμβούλιο. Μοναδικό νέο πρόσωπο ο  Νίκος Κώτσης που αναλαμβάνει   την θέση του Β’ Αντιπροέδρου

Πρόεδρος Έρικα Ντούμα
Αντιπρόεδρος Α’ Γιάννης Γιαννάκης
Αντιπρόεδρος Β’ Νίκος Κώτσης
Γραμματέας Κώστας Αντωνόπουλος
Ταμίας Σπύρος Γούσιας
Γενικός Αρχηγός Παναγιώτης Ευαγγέλου
Τεχνικός Διευθυντής Θεόδωρος Μάνου
Έφορος Παιδικής Ομάδας Βασίλειος Ντάνης
Μέλος Οικονόμου Θωμάς
Μέλος Λύγκας Γεώργιος
Μέλος Μπόλωσης Γιώργος

P