• Σούλι Παραμυθιάς: Δηλώσεις μετά την απονομή

    761 προβολές
  • Δείτε τι ανέφεραν στην κάμερα….

    …ο Αντιπρόεδρος της Παραμυθιάς Γιάννης Γιαννάκης , ο Γεν. Αρχηγός Πάνος Ευαγγέλου, ο προπονητής Λευτέρης Βέρμπης αλλά και οι ποδοσφαιριστές Χαντζάρας, Καντρής και Βάσιος.

    • P